Onze voorwaarden

Hondenschool Dogs2coach gevestigd te Zijtaart aan de Biezendijk 17 is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 59382406.

Inschrijving
Inschrijven gebeurt via het aanmeldingsformulier op de site van de hondenschool, mondeling of schriftelijk. De hondenschool bepaalt wanneer en of een cursist in aanmerking komt voor een bepaalde cursus uit het aanbod van de hondenschool.
Indien een cursist jonger is dan 16 jaar bepaalt de hondenschool of cursist geschikt is voor de betreffende cursus.
Indien een cursist jonger is dan 16 jaar dient deze begeleid worden door ouder of voogd.
De cursist ontvangt na aanmelding een bevestiging van betreffende cursus.

Betaling
Betaling dient voor aanvang van de eerste cursusdag per bank overgemaakt te worden of de eerste les contant te worden voldaan.
In geval van niet tijdige betaling behoudt de hondenschool zich het recht om cursist niet deel te laten nemen aan de cursus.

Aansprakelijkheid
Bij inschrijving dient de cursist een W.A. verzekering te hebben waarbij, ook de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door huisdieren is meeverzekerd.
De hondenschool is niet aansprakelijk voor iedere vorm van letsel aan de hond van de cursist, de cursist zelf dan wel aan de bij de cursist behorende personen, opgelopen tijdens een les.
De cursist is aansprakelijk voor alle schade welke door de cursist, door de cursist meegebrachte bezoekers of door de cursist meegebrachte hond(en) aan personen of goederen worden toegebracht.

Copyright
Alle door de hondenschool verstrekte schriftelijke materialen vallen onder het copyright van de hondenschool. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hondenschool worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

Algemene regels
In verband met besmettingsrisico zijn zieke honden niet welkom op het trainingsterrein, bij twijfel overleg. De cursist kan wel zelf naar de cursus komen om niets van de lesstof te hoeven missen.
Loopse teven zijn tijdens de hoogtijdagen niet welkom tijdens de trainingen; dit in overleg met de instructeur.

Afmelding
Cursisten dienen voor hun honden alleen gebruik te maken van een tuigje of platte halsband met gesp- of kliksluiting met een eenvoudige lijn (geen flexlijn). Slipkettingen, prikbanden, halti’s, anti-trektuigen en andere corrigerende middelen zijn niet toegestaan.
Vooraf of bij aanvang van de cursus kan de hondenschool vragen naar het EU paspoort van de hond. Entingen dienen te gelden volgens de Nederlandse regels.
De Hondenschool bepaalt of er lessen afgelast zullen worden. Lessen die door de hondenschool zijn afgelast worden automatisch verschoven.
Afmelding van een les kan persoonlijk, per telefoon of e-mail.
Door de cursist afgemelde of gemiste groepslessen komen te vervallen. Er zal geen restitutie van gemiste lessen plaatsvinden.

Annulering
Annulering van de cursus kan zowel mondeling als schriftelijk plaatsvinden.
Betaalde les- en cursusgelden worden niet gerestitueerd, tenzij er bijzondere omstandigheden zijn waardoor de cursus niet gevolgd kan worden. Dit uitsluitend in overleg met, en ter beoordeling van de hondenschool.
Het niet volgen van de cursus of een deel daarvan is geen reden voor restitutie. De cursus is niet overdraagbaar aan derden.